<div align="center"> <h1>Judaizm | Kultura żydowska | Język hebrajski | Państwo Izrael</h1> <h3>Strona wychodzi na przeciw potrzebie poszerzenia zasobów polskiego Internetu traktujących o Żydach, ich kulturze, języku i historii. Ma stworzyć osobom zainteresowanym możliwość wymiany poglądów i poszerzania swej wiedzy.</h3> <p>Żydzi Judaizm kultura żydowska język hebrajski święta żydowskie historia żydów państwo Izrael obyczaeje żydowskie chat alfabet hebrajski semityzm syjonizm filosemityzm</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/judaizm/" rel="nofollow">republika.pl/judaizm/</a></p> </div>